L-eżerċizzju huwa mportanti u għalhekk tajjeb li lit-tfal tagħna intellagħhom f’ambjent li jagħmlu xi tip ta taħriġ min età żgħira, u permezz taż-żfin jistgħu jagħmlu dan.

Il-kumpanija taz-zfin ‘Keith Dance Studio’ ħabbret li ser tkun qed tibda lezzjonijiet taż–żfin għall- tfal min 3 snin il-fuq.

F’post fuq Facebook bit-titolu ‘We Are Growing’, id-direttur tal-kumpanija is-sur Keith-Carl Grima Fitzpatrick kiteb li issa qed jilqghu studenti min età ta’ 3 snin il-fuq.

Għal aktar dettalji tistgħu iċċemplu fuq 99442526