Ftit tal-hun ilu thabbret il-mewt tas-sur Harry Zammit Cordina fl-età ta’ 87 sena.

Is-sur Harry kif ħafna kienu jsejjħulu okkupa diversi karigi fil-karriera tiegħu fosthom dik ta’ President tas-Soċjetà Mużikali San Ġużepp fil-Ħamrun fejn fi żmien il-presidenza tiegħu twaqqfet l-ewwel kummissjoni żagħżagħ f’Malta.

Harry Zammit Cordina kellhu wkoll relazzjoni ma’ Radio 105 fejn kien ikun mistieden permezz tat-telefon waqt programmi relatati mal-lokal.

Radio 105 jibgħat il-kondoljanzi lil familja Zammit Cordina