Wara li kmieni filgħodu ir-Russja bdiet l-invażjoni fl-Ukrajna, ħafna nies f’Kiev ħarġu lejn stazzjonijiet tal-metro biex isibu kenn. Oħrajn telgħu fuq karozzi tal-linja biex jitilqu mill-belt, u hemm kjuwijiet ta’ karozzi li qed jippruvaw joħorġu.

Fil-kapitali ta’ Kiev, instema’ sirena ta’ emerġenza, u stampi juru nies imbeżża’ jitilqu b’ta fuqhom senduqhom biex jaħarbu gwerra.

Posts tal-midja soċjali qed jitkellmu dwar sens ta’ paniku li qed jikber, b’uħud jgħidu li qed jiġu mġiegħla f’xelters għall-bombi u fil-kantini. Filmati televiżivi wrew nies jitolbu fit-toroq, miġbura fi gruppi.