Il-personalitajiet popolari Francizi, it-tewmin Igor u Grichka Bogdanoff, imwielda fid-29 t’Awissu tal-1949, mietu biss sitt’ijiem il-bogħod minn xulxin, iżda bl-istess kawża, dik tal-Covid 19.

Kienu popolari ħafna għal programmi televiżivi relatati max-xjenza. Għalkemm qatt ma ikkonfermaw xi forma ta’ plastic surgeries, huma kienu magħrufa ħafna għad-dehra tagħhom, speċjalment il-wiċċ.