1. Saru iktar minn 100 film u serje televiżivi fejn jinterpretaw il-parti tar-Regina Eliżabetta t-tieni
  2. Qabel torqod tixrob tazza xampanja kuljum
  3. M’għandix bżonn ta’ passaport
  4. Tiċċelebra għeluq sninha darbtejn fis-sena, fil-21 t’April (id-data propja li twieldet fiha) u ċelebrazzjoni oħra f’Ġunju
  5. Waqt iz-zmien tat-tron tagħha, laħqu 14-il prim ministru Ingliż
  6. Tissapportja lil Arsenal fil-futbol
  7. Taf titkellem ħafna il-lingwa Franċiża
  8. Madwar 50,000 elf ruħ ikunu l-mistiedna tar-Regina ġewwa Buckingham Palace kull sena
  9. Ilha miżżewġa 73 sena lid-duka Ta’ Edinburgh, li ħalla din id-dinja s-sena l-oħra