Filmat li ttella’ fuq Facebook fl-ahhar sigħat, permezz tiegħu is-sur Donald Cassar qed jgħid li ra l-istatwa tal-Madonna tibki fil-Marsa.

Is-sur Cassar qed jallega li d-direttur tal-biċcerija jrid jaħbi din l-istatwa li allegatament qed tibki.

Segwi l-filmat