Mastercard u Visa qed jissospendu s-servizz fir-Russja

Kemm hi sinifikanti s-sospensjoni tal-Visa u l-Mastercard? Kif ilna nirrapurtaw, il-ġganti...

Read More