Radio 105 (Radio Galaxy) beda t-trażmissjonijiet tiegħu fis-6 ta Diċembru 2001 wara li l-Awtorita tax-xandir ħarġet il-liċenzja lis-sur Manuel Chircop biex ikun jista’ jibda jxandar fuq bażi komounitarja permezz tal-frekwenza 105, l-istess frekwenza wkoll ħarġet lis-sur Chircop mill-Malta Communications Authority.

Tul is-snin kienu ħafna l-preżentaturi li tellgħu programmi fuq Radio 105 u kienu bosta wkoll l-għaqdiet lokali li użaw is-servizzi ta l-istess radju.

Illum Radio 105 hu parti minn network ta’ stazzjonijiet diġitali li jistgħu jinstemgħu OnLine u smart speakers waqt li joffri wkoll servizzi oħra bħal ‘inhouse radio’ u ‘digital content