Referee Taljana ‘maqfula f’darha’ wara li xxerrdet Pornografija tagħha

Referee Taljana kienet suġġett għal attakk vili ta’ vendetta pornografika b’kontenut espliċitu...

Read More